Popkoor Pebbles is een gezellig en laagdrempelig koor uit Amersfoort, opgericht in 2009. Elke maandagavond zingen we in Vathorst met veel plezier een leuke mix aan popsongs van de jaren 60 tot nu en we treden regelmatig op. Pebbles bestaat uit zo’n 40 leden, verdeeld over verschillende stemgroepen: sopraan, hoogmid (mezzo sopraan), laagmid (alt), tenoren en bassen.

Popkoor Pebbles wordt muzikaal geleid door onze dirigent Edwin Kuurstra. Tijdens repetities en optredens worden we ondersteund door onze technicus Christiaan van de Riet. Daarnaast zijn veel Pebbles leden actief in ondersteunende commissies: PR, muziek, kleding, techniek, koorregie en lief & leed.

Het bestuur van Pebbles bestaat uit Steffan van Oostrom (voorzitter), Ans Hogers (penningmeester) en Bianca Zwakman (secretaris).